Semrush SEO trendriport 2022 – SEO Trendek a pandémia után

SEO riport 2022

Tartalomjegyzék

A Semrush az egyik legjobb SEO szoftver, ami lehetővé teszi, hogy különböző online rangsorolási, látogatási vagy keresési adatokat mérjünk és elemezzünk. Készítettek egy átfogó tanulmányt a 2021-es adatok alapján a keresési és SEO trendek alakulásáról.

Mostani bejegyzésünkben ezt a tanulmányt mutatjuk be Nektek, részletesen kitérve a web általános állapotára (új domainek száma és az online forgalom alakulása), a legfontosabb SEO trendekre (keresési szándék, kulcsszavak hossza), valamint a jelentősebb SERP funkciókra is.

SEO trendek és a web állapota

A 2021-es adatokat elemezve az online élet felpezsdülését láthatjuk: a koronavírus következtében bevezetett korlátozások globális szinten lendítették fel a digitális szektort , ami megfigyelhető az új domainek számában éppúgy, mint a mobil és asztali böngészés arányának változásában. A nagyobb online jelenlét pedig általánosságban nagyobb versenyt és konkurenciát eredményez az internetes térben, ahol így kifejezetten érdemes figyelemmel követni a legfontosabb SEO trendek alakulását.

Az új domainek száma

Ennek megállapításához a tanulmány szerzőinyolc különböző piacon vizsgálták meg és vetették össze az újonnan rangsorolt domainek számát 2020-ban és 2021-ben. (Értve ezalatt azokat a webhelyeket, amelyeknek legalább egy URL-jük a legjobb 100-ban rangsorolt.) Ennek alapján majdnem 25%-os növekedést láthatunk 2020-ról 2021-re, amely még akkor is jelentősnek tűnik, ha a pandémiamentes 2019-ről 2020-ra látott növekedéssel hasonlítjuk össze.

SEMrush trendriport SEO
Új domainek száma a top 100 oldalban 2020-ben és 2021-ben. (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

Az átlag organikus forgalom alakulása

A tanulmány az átlag organikus forgalom alakulását egy 30 napos periódusban, 2021 októberében vizsgálta, a szezonális vásárlási hullám előtt. Az eredmények azt mutatják, hogy átlagosan 310 látogató kattintott az egyes weboldalakra asztali gépről, organikus megjelenésekből.

semrush seo trendriport 2022
Átlagos forgalom domainenként, 2021 októberében. (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report )

A top 100 oldal forgalmának elosztása eszközök szerint

A top 100-ban rangsorolt oldalak desktop vs. mobil forgalmát vizsgálva azt láthatjuk, hogy az arányok az előbbi javára változtak a pandémia hatására: 2020 áprilisa előtt az asztali eszközöket használók a forgalom 60%-át tették ki, ami 2020 májusára 66%-ra nőtt. A SEO trendek maradtak ezen a szinten még 2021 nyár elején is, amikor már bőséggel nyitottak meg a vendéglátóhelyek és bevásárlóközpontok. Emellett pedig a mobilforgalmat vizsgálva éves szinten mintegy 8%-os csökkenést tapasztalhatunk.

semrush trendriport seo 2022
A forgalom eszközök szerinti megoszlása a Top 100 oldalon (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

Vásárlói viselkedés alakulása

A SEO trendek vizsgálata során elengedhetetlen a vásárlói viselkedés megértése: a tanulmány ehhez a 2020-as és 2021-es adatokat veti össze olyan szempontok szerint, mint az átlagos visszafordulási arány, a webhelyen töltött idő vagy a látogatásonkénti oldalmegtekintések száma.

Bounce rate, azaz átlagos visszafordulási arány

A visszafordulási arány tekintetében nem találkozhatunk drámai változással, ha összevetjük az elmúlt két év adatait, a 2020-as 53% 2021-re 52%-ra csökkent. Ennek megfelelően, akkor sem tapasztalhatunk jelentős eltéréseket, ha visszafordulási arányokat szektorokra bontva vizsgáljuk.

semrush seo trendriport
Az átlagos visszafordulási arány szektor szerinti bontásban, 2020-ban és 2021-ben (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

Oldalmegtekintések száma

Az látogatásonkénti oldalmegtekintések számában sem történt jelentős változás. Érdekesebb képet mutat, ha szektoronként nézzük a visszafordulási arányt az oldalmegtekintések számához viszonyítva. Ahol a látogatásonkénti oldalmegtekintések száma a legalacsonyabb volt mindkettő évben (Leisure, Online Media, and Publishing), ott jellemzőbb a visszafordulás, a több oldalmegtekintés viszont alacsonyabb arányt hozott magával.

Az oldalon töltött idő

A látogatók átlagos webhelyen eltöltött idejének összehasonlítása sem mutatott jelentős változást 2020-hoz képest, ez alól a Pénzügyi szektor jelent kivételt, a maga körülbelül egyperces visszaesésével. Ebből az látható, hogy az online felhasználók viselkedését ebben a formában nem befolyásolta a járvány és annak következményei.

semrush seo riport 2022
Az oldalon töltött idő szektor szerinti bontásban, 2020-ban és 2021-ben (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

Legfontosabb SEO trendek: a keresési kifejezések (kulcsszavak) alakulása

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a felhasználók által bevitt kulcsszavak típusait vagy az egyes lekérdezések hosszát sem. Ehhez a tanulmány a nem kevesebb, mint 160 millió kulcsszót tartalmazó teljes adatbázis adatait elemezte. Nézzük, milyen eredménnyel!

Szándék szerinti csoportosítás

Minden keresés mögött meghúzódik valamilyen felhasználói szándék, ez jelenti az internetes keresések mozgatórugóját. Az eredmények könnyebb megértése céljából a Semrush ezt négy kategóriára osztotta.

Informational, azaz tájékozódási szándék, amikor a felhasználók valamilyen konkrét kérdésre vagy általános információkra keresnek választ (pl. hogyan tisztítsuk a klímát vagy klíma tisztítása). A commercial, azaz a kereskedelmi szándék adott termékeket, szolgáltatásokat vagy márkákat (legjobb klíma) keres, a transactional, azaz tranzakciós szándék pedig kifejezetten vásárlás végrehajtását célozza (klíma vásárlás online). Végül pedig a navigational, azaz a navigációs szándék valamilyen webhelyet vagy oldalt kíván felkutatni (Samsung klíma).

SEO riport 2022
A kulcsszavak szándék szerinti megoszlása (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

Fentiekből is jól láthatjuk, hogy a tájékozódási szándék teszi ki az egyedi keresések 60%-át, ami háromszorosa a tranzakciós keresések számának és hatszorosa a kereskedelmi és navigációs kulcsszavak mennyiségének.

Kulcsszavak hossza

A SEO trendek vizsgálata és egy konkrét stratégia felépítés során a szándék megértése mellett annak elemzése sem maradhat el, hogy mennyire specifikusak a felhasználók által választott kifejezések. Az 1-2 szavas fő kulcsszavak és a hosszabb, úgynevezett long-tail kulcsszavak aránya jól mutatja az adott szóhosszok erejét.

semrush seo elemzés 2022
A kulcsszavak hosszúság szerinti megoszlása (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

Az egyedi lekérdezések döntő többsége, 83%-a, tartalmazott öt vagy kevesebb szót, az összes lekérdezés 67,1%-át a 3-5 szavas, valamint 15,9%-át az 1-2 szavas lekérdezések tették ki. A tényleges kép ennél valamivel árnyaltabb: az 1-2 szavas lekérdezések sokszor csak a kiindulópontjai a teljes keresési folyamatnak – a megszerzett információk alapján a későbbiekben konkrétabb lekérdezéseket hajthatnak végre (pl. klíma vásárlás => fűtésre optimalizált klíma átlagos fogyasztása)

Hogyan alakul a kulcsszavak hosszúsága hirdetések esetén?

Érdekes különbség figyelhető meg a fizetett hirdetések vonatkozásában: amíg a 2021-ben indított keresések többsége (51%) 1-2 kulcsszó hosszúságú volt, addig a Google által megjelenített hirdetések esetében a 3-5 szavas kifejezések túlsúlya (71,5%) figyelhető meg.

SEO Semrush
A fizetett hirdetések kulcsszavainak hosszúság szerinti megoszlása (forrás: Semrush study, State of Search 2022, Global Report)

A konverziót vizsgálva azt láthatjuk, hogy a hosszabb kulcsszavak kevésbé gyakoriak, viszont jellemzően erősen célzottak és nagyobb valószínűséggel vezetnek konverzióhoz. Ez a logika vezeti a fizetett hirdetéseket: az 1-2 kulcsszót tartalmazó kereséseket jellemzően valamilyen tágabb, kevésbé konkrét cél vezérli, alacsonyabb átkattintási rátával (CTR), ezért kevésbé ideálisak a hirdetések megjelenítéséhez.

SEO trendek: SERP funkciók

A SERP (Search Engine Result Page) kifejezés gyakorlatilag a találati listát jelenti, az itt megtalálható funkciók pedig lehetnek fizetősek (Search Ads, Product Listing Ads) és ingyenesek (képek, videók, GYIK stb.). Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az elérhető funkciókat és a rendszereztük a tanulmány megállapításait a SERP-ben való megjelenés, valamint a 2020-as adatokhoz viszonyított változás alapján.

Nézzük is, mit jelentenek ezek a számok a gyakorlatban!

Fizetős funkciók

A fizetős funkciók között található a SERP tetején vagy alján látható, sokszor csak fizetett hirdetésként ismert Search Ads, amelyet lényegében csak annyi különböztet meg az organikus találatoktól, hogy a „hirdetés” címkével látták el őket. Valamint a Product Listing Ads , amelyet a hirdetők leginkább Google Shopping hirdetés néven ismernek. Ez a funkció termékinformáció-hirdetések megjelenítését teszi lehetővé és webshop jelleggel listázza a termék fotója mellett annak árát vagy más fontos információit.

Product Listing Ads

A keresési hirdetések (Search Ads) vonatkozásában megfigyelhető, hogy azok ritkábban jelentek meg a SERP-en 2021-ben, mint 2020-ban: átlagosan csak 2-3%-ban attól függően, hogy mobilról vagy asztali gépről indították a keresést, illetve a hirdetés a SERP tetején vagy alján volt látható. Az előző évvel összehasonlítva ez az asztali elérés vonatkozásában 52%, mobilon 34% csökkenést jelent.

Annak ellenére, hogy a Google kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett az utóbbi időben a Merchant Center fejlesztésére, a Product Listing Ads sem teljesít sokkal jobban: a 2021-es évben asztali gépről indított keresések esetén 2,5%-ban, mobilos keresések esetén pedig 5%-ban tűntek fel a SERP-ben.

Organikus funkciók

Fenti táblázatunkban sorra vettük az ingyenesen elérhető funkciókat, most csak a legfontosabb típusokat nézzük meg röviden. A People Also Ask (magyarul: mások ezeket a kérdéseket is felteszik) megjelenési aránya mind mobilon, mint asztali gépen jelentősen nőtt az elmúlt évben. A legfontosabb SEO trendek vizsgálata során érdemes számolni ezzel a lehetőséggel, hiszen ezek a speciálisabb kérdésekre általában kisebb a verseny, mint az 1-2 szóból álló lekérdezésekre.

SERP funkciók
Egymás alatt: Instant Answer, People Also Ask és videó

A FAQ (magyarul: gyakran ismételt kérdések) szintén növelni tudta megjelenéseinek számát mind mobilon, mind desktopon, amely főleg erős versennyel rendelkező piacokon lehet hasznos eszköz. A SEO trendek emellett a képek és a videók növekvő népszerűségét is mutatják. A jól „beállított” (méret, alt text stb.) képek tartalmi SEO szempontból is értékesek, egy-egy témába vágó videóval pedig könnyedén választ adhatunk a felhasználókban felmerülő kérdésekre, így ők videónk megtekintése után jó eséllyel nem lesznek kíváncsiak a SERP további találataira.

Fontos a tudatos online jelenlét

A fenti SEO trendek is azt mutatják, hogy az online világ térnyerését a járvány elmúlta és a korlátozások kivezetése sem akasztotta meg, a visszafordulási arányokat vagy a látogatásonkénti oldalmegtekintések számait vizsgálva sem láthatunk jelentős változásokat, az új domainek száma pedig a tavalyi évben is emelkedett. Az online térben továbbra is hatalmas a verseny, ahol nem csak a kulcsszavak, hanem azok hosszának helyes megválasztása is szükséges lehet ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a legfontosabb SEO trendekkel.

Ahol pedig különösen nagy a verseny, ott nüanszok dönthetnek a látogatókért és a vásárlókért folytatott küzdelemben. Éppen ezért fontos, hogy teljes online marketing tevékenységedet hozzáértő kezekben tudd: ha házon belül nem tudod megoldani, a kiszervezés lehet az ideális megoldás. Ha Neked is hasonló segítségre van szükséged, vagy csak jól jönne néhány szakmailag megalapozott tanács, keress minket bizalommal és mi mindenben segítségedre leszünk!

Nézd meg a többi cikkünket is: